<p id="bt3fv"></p>

<ins id="bt3fv"><menuitem id="bt3fv"></menuitem></ins>

<progress id="bt3fv"><address id="bt3fv"><delect id="bt3fv"></delect></address></progress>
  <em id="bt3fv"><var id="bt3fv"></var></em>

    <listing id="bt3fv"></listing><b id="bt3fv"><dfn id="bt3fv"></dfn></b>

    <form id="bt3fv"></form>
     <sub id="bt3fv"><form id="bt3fv"><output id="bt3fv"></output></form></sub>
     <rp id="bt3fv"></rp>
     <ruby id="bt3fv"></ruby>

      <meter id="bt3fv"></meter>

      <nobr id="bt3fv"></nobr><b id="bt3fv"></b>

      <form id="bt3fv"><dfn id="bt3fv"></dfn></form>

      <mark id="bt3fv"><menuitem id="bt3fv"></menuitem></mark>

        <ins id="bt3fv"><nobr id="bt3fv"></nobr></ins><rp id="bt3fv"><thead id="bt3fv"><noframes id="bt3fv">

        某公司20MWp 分布式光伏电站工程建设项目可行性报告

        • 上传用户: 可研ppp管理员
        • 文件类型:pdf
        • 资料大小:26.93M
        • 上传时间:2016-04-15
        • 标签:光伏电站、建设、项目

        目 录
        1 综合说明.................................................................................................... 1–1
        1.1 概述...........................................................................................................................1–1
        1.2 太阳能资源...............................................................................................................1–2
        1.3 工程地质...................................................................................................................1–2
        1.4 工程任务和规模.......................................................................................................1–3
        1.5 光伏系统总体方案设计及发电量计算...................................................................1–3
        1.6 电气设计...................................................................................................................1–4
        1.7 消防设计...................................................................................................................1–4
        1.8 土建工程...................................................................................................................1–5
        1.9 施工组织设计...........................................................................................................1–5
        1.10 工程管理设计...........................................................................................................1–6
        1.11 环境保护和水土保持设计.......................................................................................1–6
        1.12 劳动安全与工业卫生设计.......................................................................................1–7
        1.13 节能降耗分析...........................................................................................................1–7
        1.14 工程设计概算...........................................................................................................1–7
        1.15 财务评价与社会效果分析.......................................................................................1–8
        1.16 附表...........................................................................................................................1–8
        2 太阳能资源 ................................................................................................ 2–1
        2.1 我国太阳能资源概况...............................................................................................2–1
        2.2 河南省地理位置及太阳能资源概述.......................................................................2–2
        2.3 场址区域概述...........................................................................................................2–4
        2.4 太阳能资源分析.......................................................................................................2–5
        2.5 当地太阳能综合评价...............................................................................................2–6
        3 工程地质.................................................................................................... 3–1
        3.1 工程概述...................................................................................................................3–1
        3.2 自然地理和区域地质概况.......................................................................................3–1
        3.3 工程地质条件...........................................................................................................3–2
        3.4 结论...........................................................................................................................3–6
        4 工程任务和规模 ........................................................................................... 4–1
        英利偃师 20MWp 分布式光伏电站工程 目 录
        4.1 工程任务........................................................................................................................4–1
        4.2 工程规模........................................................................................................................4–3
        5 系统总体方案设计及发电量计算............................................................... 5–1
        5.1 太阳能电池组件的选择...........................................................................................5–1
        5.2 光伏组件选型...........................................................................................................5–4
        5.3 逆变器选型...............................................................................................................5–5
        5.4 固定式支架安装倾角...............................................................................................5–7
        5.5 光伏方阵设计...........................................................................................................5–8
        5.6 光伏子方阵设计.......................................................................................................5–9
        5.7 上网电量计算.........................................................................................................5–12
        5.8 组件清洁方案.........................................................................................................5–14
        6 电气部分..................................................................................................... 6-1
        6.1 设计依据的主要规范、规程................................................................................... 6-1
        6.2 电气一次................................................................................................................... 6-2
        6.3 电气二次................................................................................................................... 6-9
        6.4 主要电气设备工程量............................................................................................. 6-19
        7 土建工程....................................................................................................... 7–1
        7.1 设计安全标准................................................................................................................7–1
        7.2 设计依据........................................................................................................................7–1
        7.3 电站总平面布置............................................................................................................7–2
        7.4 组件支架—地锚系统设计............................................................................................7–3
        7.5 场地集电线路设计........................................................................................................7–5
        7.6 房屋建筑设计................................................................................................................7–5
        7.7 给排水及暖通设计........................................................................................................7–7
        7.8 室外工程设计................................................................................................................7–9
        7.9 地质灾害治理工程........................................................................................................7–9
        7.10 土建工程量................................................................................................................7–10
        8 工程消防设计 ............................................................................................ 8–1
        8.1 工程消防总体设计...................................................................................................8–1
        8.2 工程消防设计...........................................................................................................8–2
        英利偃师 20MWp 分布式光伏电站工程 目 录
        8.3 施工消防...................................................................................................................8–6
        8.4 附表...........................................................................................................................8–8
        9 施工组织设计 ............................................................................................ 9–1
        9.1 施工条件...................................................................................................................9–1
        9.2 施工总布置...............................................................................................................9–2
        9.3 施工交通运输...........................................................................................................9–5
        9.4 主体工程施工...........................................................................................................9–6
        9.5 施工总进度...............................................................................................................9–9
        9.6 安全文明施工措施.................................................................................................9–13
        9.7 附表.........................................................................................................................9–16
        10 工程管理设计 .......................................................................................... 10–1
        10.1 工程管理机构.........................................................................................................10–1
        10.2 主要管理设施.........................................................................................................10–2
        10.3 电站运行维护、回收及拆除.................................................................................10–3
        11 环境影响评价 ........................................................................................... 11–1
        11.1 相关法规、依据.....................................................................................................11–1
        11.2 设计任务及总体目标.............................................................................................11–2
        11.3 环境现状调查与评价.............................................................................................11–3
        11.4 环境影响预测与评价.............................................................................................11–5
        11.5 环境保护对策措施.................................................................................................11–9
        11.6 环境管理...............................................................................................................11–12
        11.7 环保投资估算.......................................................................................................11–13
        11.8 环境保护综合评价和结论...................................................................................11–14
        12 劳动安全与工业卫生 ................................................................................ 12–1
        12.1 总则.........................................................................................................................12–1
        12.2 建设项目概况.........................................................................................................12–4
        12.3 主要危险、有害因素分析.....................................................................................12–4
        12.4 劳动安全与工业卫生对策措施.............................................................................12–6
        12.5 光伏电站劳动安全与工业卫生机构设置...........................................................12–12
        12.6 劳动安全与工业卫生管理制度...........................................................................12–13
        英利偃师 20MWp 分布式光伏电站工程 目 录
        12.7 事故应急救援预案...............................................................................................12–14
        12.8 投资概算...............................................................................................................12–16
        12.9 预期效果评价.......................................................................................................12–17
        12.10 存在的问题和建议...............................................................................................12–18
        13 节能降耗................................................................................................... 13–1
        13.1 设计原则.................................................................................................................13–1
        13.2 设计依据.................................................................................................................13–1
        13.3 施工期能耗种类、数量分析和能耗指标分析.....................................................13–2
        13.4 运行期能耗种类、数量分析和能耗指标分析.....................................................13–4
        13.5 主要节能降耗措施.................................................................................................13–4
        13.6 节能降耗效益分析.................................................................................................13–8
        13.7 结论意见和建议.....................................................................................................13–8
        14 工程设计概算 .......................................................................................... 14–1
        14.1 编制说明.................................................................................................................14–1
        14.2 设计概算表.............................................................................................................14–7
        14.3 施工辅助工程概算表.............................................................................................14–8
        14.4 设备及安装工程概算表.........................................................................................14–9
        14.5 建筑工程概算.......................................................................................................14–13
        14.6 其他费用概算表...................................................................................................14–15
        15 财务评价与社会效果分析........................................................................ 15–1
        15.1 概述.........................................................................................................................15–1
        15.2 财务分析.................................................................................................................15–1
        15.3 社会效果分析.......................................................................................................15–23
        16 社会稳定风险分析 ................................................................................... 16–1
        16.1 概述.........................................................................................................................16–1
        16.2 社会影响效果.........................................................................................................16–1
        16.3 社会适应性分析.....................................................................................................16–3
        16.4 拟建项目主要的风险因素分析 社会风险及对策分析 .....................................16–3
        16.5 研究结论.................................................................................................................16–4
        17 附图 .................................................................................................................

        亲近相奷中文字幕_日日摸夜夜添夜夜添高潮喷水_色多多精品视频在线观看_我破了外娚女小芳的处